Bamble Musikkorps
Bamble Musikkorps
 • Referater    • Lyd filer    • ølviser    • Partiturer    • 50 Hits    • Intern side    • Informasjon til musikantene    • BMK arrangement    • Lenker    • Kontakt oss    

 

 

   Kontakt oss

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 801 208

 

 


Foto Anette Skaugen Guldager

Om Bamble musikkorps
 

Bamble musikkorps har delt opp musikkåret i flere prosjekter, dette for at vi skal kunne ha flest mulige musikanter og aktører med oss.

Vi har musikanter som av flere grunner ikke kan delta hundre prosent gjennom hele korpsåret.

Bamble musikkorps har plass til alle, det viktigste er at alle gjør sitt beste og har glede ved å lage musikk sammen.

Bamble musikkorps fikk den 13.1.2012 Bamble kommunes kulturpris. 

Forbundsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle musikkorps fra og med 1. oktober 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for korpset og personer som er i et løpende oppdrags-/
ansettelsesforhold for korpset.

For Forbundsstyret er det et overordnet ønske at korpsbevegelsen skal være et trygt sted å være for alle.

Det er bare musikkorpsets hovedstyre som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i korpset.

Styret i Bamble musikkorps har oppnevnt Eirk Manger og Lisbeth Kristensen som korpsets kontaktpersoner. Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

6.1.2015 Lisbeth Kristensen

 


Verv pr 14.2.2018  
Verv i Bamble musikkorps valgt på årsmøtet 14.2.2018

Funksjon  Navn  Kontakt 
Leder   Arne Osvik    
Kasserer   Gudmund Engen    
Styremedlem   Sondre Tangvald    
Styremedlem   Gøran Larsen    
Styremedlem   Jostein Bråten    
Varamedlem   Marit Vinje    
.      
Valgkommite   Mette Roland    
.   Wenche Etland    
.   Lisbeth Kristensen    
Noteforvalter   Helge Andersen    
.   Helge Pihl    
Matrialforvalter   Ingvald Dahl    
Revisorer   Trude Ødegaaard-Jensen    
.   Geir Hansen    
.   .   .  
Dirigent   Kjell Arvid Polsrød    

 

 Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Bamble musikkorps er et brassband som øver hver onsdag fra 18.45 - 21.30 i Sentrumsgården i Langesund